www.spdziegielow.pl      

   Szkoła
Strona główna 
Koncepcja pracy szkoły 
Dokumenty 
Z życia szkoły 
Historia 
Kalendarz szkolny 
Plan lekcji 
Oferta szkoły 
Rekrutacja 2017/2018 
   Punkty Przedszkolne
Dokumenty 
Z życia przedszkola 
Kalendarz imprez 
Ramowy plan dnia 
Rekrutacja do punktów przedszkolnych 2017/2018 
   Instytucje
Samorząd 
   Rodzice
Rada Rodziców 
   Po lekcjach
Biblioteka 
Świetlica 
   Galeria
Szkoła 
   BIP

   Kontakt
E-mail
Dane teleadresowe

         
Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie

Dokumenty


Statut wraz z załącznikiem nr1 Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

Program wychowawczo - profilaktyczny

Plan wychowawczy na rok szkolny 2016/2017

Plan profilaktyczny na rok szkolny 2015/2016

Plan Pracy Szkoły


Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017