www.spdziegielow.pl      

   Szkoła
Strona główna 
Koncepcja pracy szkoły 
Dokumenty 
Z życia szkoły 
Historia 
Kalendarz szkolny 
Plan lekcji 
Oferta szkoły 
Rekrutacja 2018/2019 
   Punkty Przedszkolne
Dokumenty 
Z życia przedszkola 
Kalendarz imprez 
Ramowy plan dnia 
Rekrutacja do punktów przedszkolnych 2018/2019 
   Instytucje
Samorząd 
   Rodzice
Rada Rodziców 
   Po lekcjach
Biblioteka 
Świetlica 
   Galeria
Szkoła 
   BIP

   Kontakt
E-mail
Dane teleadresowe

         
Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie

Kalendarz szkolny

Kalendarz Roku Szkolnego 2017/2018:
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 04 września 2017r.
2. Zimowa przerwa świąteczna - 23-31 grudnia 2017r.
3. Ferie zimowe - 29 stycznia - 11 luty 2018r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna - 29 marca -03 kwiecień 2018r.
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 22 czerwca 2018r.
6. Ferie letnie - 23 czerwca-31 sierpnia 2018r.WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW!

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
(na podstawie Rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego):
    Trzy dni rekolekcji wielkopostnych
    01 czerwiec 2018 roku


    02 maja - zajęcia odrobione piknikiem rodzinnym 26.05.2018

Jednocześnie informujemy, iż w te dni szkoła zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.