Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Co robimy, by nasi uczniowie byli bezpieczni

Co robimy, by nasi uczniowie byli bezpieczni 10 marca 2019

SPRAWDŹ, CO ROBIMY, BY NASI UCZNIOWIE BYLI BEZPIECZNI!

(Szkolne programy wychowawczo-profilaktyczne)

Realizacja programu: „Smaki życia – czyli debata o dopalaczach”.

W naszej szkole kładziemy duży nacisk na szeroko rozumianą profilaktykę. Wierzymy, że to właśnie ta aktywność przynosi najlepsze efekty w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Poza projektami, które Państwo już znają i są zrealizowane lub w trakcie realizacji, obecnie prowadzimy  spotkania profilaktyczno-terapeutyczne o tematyce: „ Złe słowa ranią – czyli mowa nienawiści”. Są one realizowane na każdym poziomie edukacyjnym, w klasach I-III przez Panią pedagog Renatę Glajcar, natomiast w klasach IV-VIII przez Panią pedagog Joannę Włoch.

Co wydaje się ważne i cenne, to scenariusze zajęć, które są autorskie i zostały dostosowane do wieku i poziomu społecznego rozumienia naszych uczniów. Dlatego inny przebieg i poziom spotkań będzie w klasach I-III, IV-VI, a inaczej podejdziemy do tej tematyki w klasach VII-VIII.

W najbliższym czasie na przełomie marca i kwietnia w klasach I-III będziemy realizować szeroko już prezentowany i omawiany program profilaktyczny: „Umiem mówić NIE – jestem bezpieczny.”

 

Obecnie rozpoczynamy kolejny ważny projekt.
Program przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii: Smaki życia, czyli debata o dopalaczach.

Zostaną nim w tym roku objęci uczniowie klas VIII. Co ważne, w naszej szkole nie będzie to jedna lekcja wychowawcza, tylko ciekawy interdyscyplinarny projekt mający nie tylko dostarczyć młodzieży wiedzy o szkodliwości tych substancji, ale przede wszystkim angażujący ich w walkę z dopalaczami i aktywizujący do zdrowego stylu życia.

Uczniowie między innymi będą pisać informacje na bloga na temat szkodliwości środków psychotropowych, zaś na lekcji informatyki projektować będą na komputerach, a następnie wykonywać odręcznie plakat o tematyce: „Dopalacze zabijają!!!”

Plakaty wezmą udział w konkursie, a najlepsze prace zostaną wyróżnione i nagrodzone oraz zaprezentowane na terenie szkoły jak i na stronie internetowej placówki.

Joanna Włoch