Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Matematyczne podróże- projekt mPotęga dla klas 7-8

Matematyczne podróże- projekt mPotęga dla klas 7-8 5 października 2020

Drugi projekt mPotegi realizowany w naszej szkole, skierowany jest do uczniów klas 7-8. Już na początku września znalazła się grupa uczniów, którzy chętnie zmagają się z wyzwaniami matematycznymi.

Na początku września została przeprowadzona rekrutacja i krótka diagnoza wśród uczniów chętnych do udziału w dodatkowych zajęciach matematycznych.

Powołano zespół uczniów (zespół projektowy), który realizuje zadania przewidziane w projekcie „Matematyczne podróże” i przygotowujący konkursy dla uczniów.

Spotykano się regularnie raz w tygodniu, oraz podczas organizacji wydarzeń jakimi była gra matematyczna „inwestorzy”. Wydarzenie to miało miejsce w poniedziałek 28 września. Uczniowie rywalizowali w drużynach, do których zostali zaproszeni rodzice, nauczyciele i Pani Dyrektor. Zadaniem drużyn było inwestowanie środków finansowych w akcje firm notowanych na giełdzie, analiza przyczynowo- skutkowa. Uczniowie rozwijali podczas gry szereg kompetencji- matematyczne, pracy twórczej, współpracy w grupie, myślenia logicznego i wielu innych.

Wydarzeniem interesowały się władze gminy Goleszów oraz lokalne media.

Wszyscy uczestnicy biorący udział w zmaganiach przeprowadzonych w formie zabawy otrzymali dyplomy i upominki sfinansowane w ramach projektu.

Oprócz członków zespołu projektowego w zabawie wzięli udział inni chętni i zainteresowani uczniowie.

Zajęcia w ramach projektu prowadzone są przez nauczycieli matematyki Pana Grzegorza Gołysznego i Panią Beatę Burdek.  Grę INWESTORZY przygotował wraz grupą projektową i poprowadził Pan Grzegorz Gołyszny.