Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Niepodległa w Dzięgielowie

Niepodległa w Dzięgielowie 14 listopada 2019

W niedzielę 10 listopada w dzięgielowskim Zamku miała miejsce piękna uroczystość „Niepodległa w Dzięgielowie” zorganizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa. To wydarzenie składało się z dwóch części. W pierwszej, zebrani goście obejrzeli spektakl teatralny, zaś w drugiej mieli możliwość włączenia się w śpiew pieśni patriotycznych oraz wysłuchali dwóch prelekcji zaproszonych gości.


Uczniowie naszej szkoły na tę okazję przygotowali spektakl teatralny „Rozmowy o Dzięgielowie”.
Akcja przedstawienia działa się w Zamku, w sali muzealnej, gdzie wystawione były różne pamiątki z naszej miejscowości, zdjęcia, obrazy itd. Te rekwizyty dały uczniom powód do refleksji. Zapraszali na scenę różne osoby związane z rekwizytami i przeprowadzali krótkie rozmowy.


Na scenie pojawił się Pan Tomasz Tuchowski, który opowiedział o Zamku.

Panie Ludwika Czyż i Zofia Fober przedstawiły informacje o Stowarzyszeniu Miłośników Dzięgielowa i zmianach w ostatnich 30 latach.

Pan Adam Żwak opowiedział o budowie sali gimnastycznej przy dzięgielowskiej szkole.

Nasza Pani Dyrektor opowiedziała o współpracy ze stowarzyszeniem i o realizowanych projektach.


Był tez czas na zadumę i chwilę poetyckiej refleksji Pani Bogdany Zakolskiej i Pana Andrzeja Macury. Podczas spektaklu zaprezentowano również wiersz naszej uczennicy Elwiry Kaczmarczyk „Mój Dzięgielów”.

O pięknych fotografiach i dzięgielowskich plenerach opowiedział Pan Zbigniew Eysymontt.
Wielką wartością tego spektaklu było połączenie młodzieży szkolnej i przedstawicieli różnych pokoleń, którzy w rozmowach przybliżyli pewne tematy mniej znane młodszemu pokoleniu.


Przygotowaniem spektaklu zajęła się Pani Weronika Glajc, zaś stroną muzyczną- Pani Alina Kubaszczyk. Scenografię przygotowały Panie Agata Guznar, Anna Fiedor i Jolanta Pustówka.
Spektakl przygotowano podczas warsztatów realizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Dzięgielowa w ramach projektu „Dziegielów na szlaku sztuki”, którzy otrzymał dodaję w konkursie grantowym Działaj Lokalnie 2019.


Za wsparcie w realizacji licznych przedsięwzięć słowa podziękowań zostały przekazane Pani Wójt Gminy Goleszów Sylwii Cieślar, Panu Staroście Mieczysławowi Szczurkowi oraz Pani Prezes Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej Sławomirze Godek.

Przygotowanie spektaklu to sporo pracy- tej twórczej nad scenariuszem, a także praktycznej, kiedy scenariusz musi ożyć. W minionym tygodniu uczniowie klasy 7 i 8 trzykrotnie spotkali się na warsztatach teatralnych, by wyćwiczyć spektakl. Warsztaty odbyły się we wtorek, czwartek i sobotę. Warto wspomnieć o czwartkowym wieczorze z teatrem. Uczniowie spotkali się w szkole po 17- doskonalili spektakl teatralny, ćwiczyli taniec, pracowali nad właściwą interpretacją tekstu… ale był również czas na integrację, słodkości i pizzę.

W sobotnie przedpołudnie spotkaliśmy się w dzięgielowskim Zamku. Większość naszych uczniów była tam po raz pierwszy, więc te zajęcia to nie była tylko próba- ale i poznawanie nieznanych zakątków Dzięgielowa.
Ostatnia próba- ta generalna- miała miejsce w niedzielę przed spektaklem. 

Wspomniane warsztaty odbyły się  w ramach projektu „Dzięgielów na szlaku sztuki”realizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Dzięgielowa. Projekt ten uzyskał dotację w konkursie grantowym Działaj Lokalnie 2019.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, którzy włączyli się w przygotowanie tego wydarzenia- za śpiew i grę aktorską, liczne próby, czas spędzony nad przyswajaniem roli. Dziękujemy również rodzicom za umożliwienie swoim pociechom uczestnictwa w próbach. 

Jesteśmy również wdzięczni zaproszonym do rozmów podczas spektaklu gościom- za otwartość i przyjęcie naszych zaproszeń do wystąpienia. To była dla naszej młodzieży piękna lekcja miłości do swojej Małej Ojczyzny.

Był to intensywny czas prób i przygotowań, ale efekt końcowy dał nam dużo satysfakcji.

(zdjęcia: M. Bogdał, W. Glajc)