Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Noworoczne spotkanie Samorządu Uczniowskiego

Noworoczne spotkanie Samorządu Uczniowskiego 14 stycznia 2019

W środę 9.01.2019 roku odbyło się kolejne spotkanie Zarządu i Rady SU – spotkanie wyjątkowe… z życzeniami noworocznymi, herbatką i ciastem.

 

W zebraniu uczestniczył gość specjalny – pani Dyrektor naszej szkoły. W trakcie spotkania podsumowaliśmy dotychczasową pracę i omówiliśmy plan działania na styczeń i luty. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz Samorządu Uczniowskiego w pierwszym semestrze. 

Ewa Płaza-opiekun SU