Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Obywatel IT- przekazanie tabletów na rzecz szkoły

Obywatel IT- przekazanie tabletów na rzecz szkoły 25 października 2019

W czwartek 24 października w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli naszej gminy z Panią Wójt Sylwią Cieślar na czele oraz Panią Skarbnik Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa Bogusławę Skark, które przekazały na rzecz naszej szkoły sprzęt komputerowy zakupiony w ramach realizowanego w ostatnim czasie w naszej gminie projektu Obywatel IT  „Z komputerem za pan brat – podnosimy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Goleszów”. 

Uroczyste przekazanie wspomnianego sprzętu miało miejsce podczas zajęć polonistyczno-informatycznych w klasie 6 z wykorzystaniem tabletów.  Pani Wójt wraz z Kubą symbolicznie przecięli wstęgę oplatającą szafkę na tablety.

Uczniowie z entuzjazmem spoglądają na tablety i mają nadzieję, że nadejdzie taki czas, kiedy każdy uczeń w każdej klasie będzie mógł na lekcji korzystać z tabletu robiąc notatki elektronicznie i korzystając z ebooków. 

We wrześniu Gmina Goleszów i Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa we współpracy z naszą szkołą zakończyli szkolenia komputerowe w ramach wspomnianego projektu.  Mieszkańcy naszej gminy doskonalili swoje umiejętności IT dzięki pozyskanym funduszom w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Zajęcia z zakresu umiejętności obsługi komputerów i tajników technologii cyfrowej realizowane były na terenie naszej szkoły od sierpnia do końca września, a uczestniczyło w nich blisko 60 osób. W ramach projektu zakupiono 8 tabletów i szafkę, które zostały przekazane na rzecz naszej szkoły do użytku przez uczniów podczas zajęć lekcyjnych.

Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Wójt Sylwii Cieślar i Stowarzyszeniu Miłośników Dzięgielowa za wsparcie w trakcie realizacji projektu na terenie naszej szkoły oraz za przekazany nam sprzęt.

Tekst i zdjęcia: W. G., zdjęcie z przecięciem wstęgi: I. Franek