Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych od 25.05.2020.

Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych od 25.05.2020. 15 maja 2020

W związku z umożliwieniem od dnia 25 maja 2020r. prowadzenia zajęć opiekuńczo –wychowawczych dla klas I – III prosimy o przekazanie wychowawcom poprzez e – dziennik  informacji czy jesteście/ nie jesteście Państwo zainteresowani taką formą i określenie dokładnych godzin pobytu dziecka w placówce.

Jednocześnie informuję, że opieka nad dziećmi będzie się odbywała z zachowaniem reżimu sanitarnego wynikającego z wytycznych GIS, MZ, MEN, w szczególności:

Przed rozpoczęciem udziału dziecka w zajęciach będziecie Państwo proszeni o podpisanie stosownych zgód i oświadczeń (np. na pomiar temperatury, potwierdzenie stanu zdrowia dziecka).

Biorąc pod uwagę sytuację na terenie województwa śląskiego w tym powiatu cieszyńskiego zwracam się z apelem o odpowiedzialne podejście do problemu i korzystanie z opieki wyłącznie w uzasadnionych sytuacjach. Jesteśmy bowiem wspólnie odpowiedzialni za zdrowie dzieci, naszych rodzin i pracowników.

Informacje o poniższej treści proszę wysłać do wychowawcy klasy poprzez e – dziennik do 18 maja do godz. 18.00:

Moje dziecko będzie/ nie będzie (wybrać zależnie od podjętej decyzji) korzystało z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w godzinach……………………………………

Katarzyna Bogdał- Dyrektor SP Dzięgielów