Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja 2019/2020 15 marca 2019

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIĘGIELOWIE
OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2019/2020 DO KLASY I

ZGŁOSZENIA DZIECI NALEŻĄCYCH DO OBWODU SZKOŁY PROSIMY SKŁADAĆ DO 29 MARCA 2019r. W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

WNIOSKI (DLA DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY) PRZYJMOWANE SĄ OD 18.03.2019r. DO 29.03.2019r. W SEKRETARIACIE SP DZIĘGIELÓW.

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ www.spdziegielow.pl LUB DO ODBIORU W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

INFORMACJE POD NR TELEFONU: 33 852 97 10