Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Ochrona danych osobowych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: PAULINA JOCHACY

E-MAIL: IOD@CUW.GOLESZOW.PL

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – ZSP w Dzięgielowie