Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

SPRAWDŹ, CO ROBIMY, BY NASI UCZNIOWIE BYLI BEZPIECZNI!

(Szkolne programy wychowawczo-profilaktyczne)

Realizacja programu: „Smaki życia – czyli debata o dopalaczach”.

W naszej szkole kładziemy duży nacisk na szeroko rozumianą profilaktykę. Wierzymy, że to właśnie ta aktywność przynosi najlepsze efekty w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Poza projektami, które Państwo już znają i są zrealizowane lub w trakcie realizacji, obecnie prowadzimy  spotkania profilaktyczno-terapeutyczne o tematyce: „ Złe słowa ranią – czyli mowa nienawiści”. Są one realizowane na każdym poziomie edukacyjnym, w klasach I-III przez Panią pedagog Renatę Glajcar, natomiast w klasach IV-VIII przez Panią pedagog Joannę Włoch.

Co wydaje się ważne i cenne, to scenariusze zajęć, które są autorskie i zostały dostosowane do wieku i poziomu społecznego rozumienia naszych uczniów. Dlatego inny przebieg i poziom spotkań będzie w klasach I-III, IV-VI, a inaczej podejdziemy do tej tematyki w klasach VII-VIII.

W najbliższym czasie na przełomie marca i kwietnia w klasach I-III będziemy realizować szeroko już prezentowany i omawiany program profilaktyczny: „Umiem mówić NIE – jestem bezpieczny.”

 

Obecnie rozpoczynamy kolejny ważny projekt.
Program przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii: Smaki życia, czyli debata o dopalaczach.

Zostaną nim w tym roku objęci uczniowie klas VIII. Co ważne, w naszej szkole nie będzie to jedna lekcja wychowawcza, tylko ciekawy interdyscyplinarny projekt mający nie tylko dostarczyć młodzieży wiedzy o szkodliwości tych substancji, ale przede wszystkim angażujący ich w walkę z dopalaczami i aktywizujący do zdrowego stylu życia.

Uczniowie między innymi będą pisać informacje na bloga na temat szkodliwości środków psychotropowych, zaś na lekcji informatyki projektować będą na komputerach, a następnie wykonywać odręcznie plakat o tematyce: „Dopalacze zabijają!!!”

Plakaty wezmą udział w konkursie, a najlepsze prace zostaną wyróżnione i nagrodzone oraz zaprezentowane na terenie szkoły jak i na stronie internetowej placówki.

 

Moje bezpieczne dziecko

Drodzy rodzice!

Pragnę podzielić się z wami informacjami i wiedzą jaką uzyskałam biorąc udział w konferencji szkoleniowej  w dniu 20.10.2018 r, organizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach oraz Urząd Marszałkowski w Katowicach na temat: „Moje bezpieczne dziecko”.

Z bardzo dużej ilości informacji, chciałam  Państwu przekazać te, które mnie jako matkę pięciolatka poruszyły i  zainteresowały najbardziej.
Najbardziej pouczający, ale zarazem i poruszający  był film pokazujący eksperyment, który policjanci przeprowadzili na placach zabaw.
Policjant ubrany po cywilnemu, za uprzednią zgodą rodziców, namawiał młodsze dzieci, aby z nim wyszły poza plac zabaw. Miał ze sobą ciekawą zabawkę jaką dla dzieci jest dron, oferował możliwość wspólnej zabawy w terenie gdzie nie ma tak dużo przeszkód czy drzew.
Stanowcza większość dzieci, bez zgody rodziców zgadzała się na opuszczenie placu zabaw z obcym mężczyzną.

Czy mamy pewność, że nasz syn lub córka w podobnej sytuacji zachowałyby się właściwie i oparł namową obcej osoby ?
Nigdy nie jest za wiele rozmów  z dziećmi na ten temat. Jeśli tego jeszcze Państwo nie zrobili, to proszę zróbcie to dzisiaj. Natomiast jak już przeprowadziliście taką rozmowę w przeszłości, powtórzcie ją jeszcze raz, ostrożności nigdy za dużo w tej kwestii.

Aby jako szkoła włączyć się w działania profilaktyczne w tym zakresie w październiku tego roku w klasach I-III, przeprowadzimy warsztaty dla uczniów o tematyce:
„Umie mówić NIE nieznajomym – jestem bezpieczny!”.

Drugą bardzo istotną kwestią  poruszaną na konferencji, była opieka nad dziećmi w miejscach publicznych do których należą plaże, supermarkety, galerie.
Oto kilka praktycznych rad jak skutecznie chronić swoje dziecko przed porwaniem czy zgubieniem się :

Naucz mnie:

Załóż mi:

Pamiętaj:

Mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości w tym zakresie, nie wiedzą jak przeprowadzić taką rozmowę z dzieckiem ?
Zapraszam do gabinetu pedagoga lub o kontakt za pośrednictwem „maila zaufania”.

Pozdrawiam serdecznie
pedagog, Joanna Włoch