Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Pedagog szkolny

Pedagogiem szkolnym w naszym zespole jest Pani Sylwia Laba

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Poniedziałek- 12:15-14:15   

Wtorek- 11:30-14:30   

Środa- 9:30-14:30

Czwartek- 7:00-15:00

Piątek- 8:30-13:30

 

Program profilaktyczny „Spójrz Inaczej”.

 

        Szkoła realizuje program zajęć wychowawczo – profilaktycznych „Spójrz Inaczej”. Jest to program rekomendowany przez MEN. Celem programu jest rozwijanie u uczniów umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i problemami, które mogą dotyczyć każdego nastolatka. Program realizowany jest w naszej szkole w klasach 4-8, a w 1-3 jego elementy.

        Program ten skupia się na kształtowaniu u uczniów poczucia własnej wartości, na radzeniu sobie z wpływami społecznymi, na uczeniu uczniów rozwiązywania konfliktów i problemów, uczeniu umiejętności życiowych. Program ten jest ważny w profilaktyce uzależnień. Kształtuje osobowość dziecka, uczy asertywności. Celem oddziaływań w ramach tego programu jest taki wpływ na dziecko, aby radziło sobie lepiej z rozwiązywaniem problemów dnia codziennego, Aby rozumiało siebie, umiało współżyć z innymi, a także aby potrafiło znajdować oparcie nie tylko w najbliższych mu osobach, ale i w samym sobie.

        Treści realizowane z uczniami dotyczą:

– postrzegania siebie i rozumienia swoich uczuć,

– uczestnictwa w grupie,

– rozwiązywania problemów,

– dbania o zdrowie (z uwzględnieniem tematyki uzależnień)

        Zajęcia najczęściej prowadzone są metodami aktywnymi, czyli w taki sposób, aby umożliwić uczniom aktywne doświadczanie i przeżywanie tego, co jest tematem zajęć.  Podczas zajęć uczniowie siedzą w kręgu, nie są oceniani ani krytykowani. Nauczyciel jest otwarty na potrzeby uczniów, daje uczniom możliwość wypowiadania się, jest uważny na trudne, drażliwe sytuacje.

        Program jest dostosowany do wielu życiowych sytuacji, pomaga uczniom radzić sobie z problemami dnia codziennego, ale z tymi trudniejszymi. Wspiera rodzinę w procesie wychowania dzieci.

Sylwia Laba, pedagog szkolny.