Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Zanim będzie za późno

Program wychowawczo – profilaktyczny

Założenia:
 1. Program skierowany jest do wszystkich Rodziców, których dzieci są uczniami Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie w szczególności do uczniów klas 4-8.
 2. Ma on stanowić wsparcie Rodziców i opiekunów dzieci w procesie wychowania, dawać możliwość uzyskania fachowych porad i konsultacji oraz zdobywania wiedzy i nowych umiejętności rodzicielskich w odniesieniu do wyzwań i trudności, jakie mogą napotkać na różnych płaszczyznach wychowawczych.
 3. Program w odniesieniu do uczniów klas 5-8 ma pełnić funkcję diagnostyczną, profilaktyczną oraz wczesnej interwencji w obszarze szeroko rozumianych problemów i zagrożeń okresu dorastania ze szczególnym uwzględnieniem:
Cele:

Nastawione na Rodziców:

Nastawione na uczniów:

Realizacja:

Załącznik:

 1. Regulamin „maila zaufania” i „bezpiecznej godziny” jako integralna część programu.

 

Program opracowała: Joanna Włoch

Osoby odpowiedzialne za realizację:
Pedagog:   Joanna Włoch
Pedagog: Renata Glaicar
Psycholog:  Martyna Daszkiewicz                   

 

 

Regulamin  do programu:  „Zanim będzie za późno”

„mail zaufania”

 1. Adres poczty mailowej:zaufanie@oswiata.goleszow.info.pl, przeznaczony jest do korespondencji pisemnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie i ich rodziców.
 2. Jest to sposób komunikowania się i uzyskania porady od specjalisty: pedagoga lub psychologa.
 3. Maile mogą być anonimowe lub z podaniem swoich danych osobowych.
 4. Maile anonimowe będą obsługiwane tylko w zakresie udzielenia wsparcia lub konsultacji osobie piszącej, natomiast nie będą stanowiły źródła informacji  dla szkoły, na podstawie której ta wdroży działania jako placówka.
 5. Pomoc, doradztwo i wsparcie udzielane będzie drogą elektroniczną przez pedagogów i psychologa szkolnego(tylko te osoby będą miały dostęp do skrzynki mailowej a wszystkie uzyskane w ten sposób informacje będą traktować jako tajne chyba, że osoba pisząca postanowi inaczej).
 6. Odpowiedzi na maila udzielane będą bez zbędnej zwłoki w miarę możliwości godzinowych pedagogów i psychologa szkolnego.
 7. Informacje zawarte w mailach nie mogą być wulgarne i godzące w dobre imię osób trzecich oraz nosić znamion „heitu”.

„Bezpieczna godzina”

 1. Wyznaczone dwie godziny w tygodniu szkolnym – jedna dla pedagoga i jedna dla psychologa szkolnego, w czasie których będą mieli dyżur w swoim gabinecie .
 2. Uczeń przed lekcją przypadającą na czas „bezpiecznej godziny” może zgłosić nauczycielowi , że chciałby udać się na lekcji do pedagoga lub psychologa.
 3. Uczeń nie ma obowiązku podawać powodów, z jakich chce skorzystać z pomocy specjalisty.
 4. Uczeń uzyskawszy zgodę nauczyciela udaje się prosto do gabinetu specjalisty, który potwierdza odbiór ucznia i  po skończonym spotkaniu odprowadza go do klasy.