Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Procedury COVID 19

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami funkcjonowania przedszkola, które zostały zapisane w poniższym dokumencie. 

Procedura funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Puńcowie w czasie epidemii
w roku szkolnym 2020/ 2021

Zgoda rodzica/ prawnego opiekuna na pomiar temperatury dziecka