Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Rekrutacja 2021/2022

Informacje i zarządzenia:

  1. Zarządzenie_Zarządzenie Wójta Gminy Goleszów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleszów
  2. ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2021 WÓJTA GMINY GOLESZÓW z dnia 26 lutego 2021 r.
    w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.30.2021 Wójta Gminy Goleszów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleszów
  3. Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie na rok szkolny  2021/ 22
  4. Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzięgielowie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie na rok szkolny  2021/22
  5. Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzięgielowie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie na rok szkolny 2021/22
  6. Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie na rok szkolny 2021/22

Wniosek i załączniki:

Zgłoszenie dziecka do kl. 1  Szkoły Podstawowej w Dziegielowie na rok szkolny 2021 2022
(dla dzieci mieszkających w obwodzie SP Dzięgielów) 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do kl. 1 Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie na rok szkolny 2021/2022

 

Oświadczenie woli SP