Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Rekrutacja 2022/2023

Informacje i zarządzenia:

  1. Zarządzenie_0050212022_Wójta_Gminy_Goleszow_w sprawie terminów postepowania_ rekrutacyjnego_oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleszów 2022_2023
  2. ZARZĄDZENIE NR 1 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO _ PRZEDSZKOLNEGO W DZIĘGIELOWIE z dnia 01.03.2022r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do SzkoĘ Podstawowej Dzięgielowie w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Dzięgielowie na rok szkolny 2022/2023

  3. ZARZĄDZENIE 0 ZARZĄDZENIE NR 2 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO _ PRZEDSZKOLNEGO W DZIĘGIELOWIE z dnia 01.03.2022r.
    w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej
    w Dzięgielowie na rok szkolny 2022/2023

  4. ZARZĄDZENIE NR 3 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO _ PRZEDSZKOLNEGO W DZIĘGIELOWIE z dnia aL03.202ż r. w sprawie: okreś lenia terminów postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupeł niającego oraz terminów składania dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dzięgielowie na rok szkolny 2022/2023

  5. REGULAMIN REKRUTACJI 22 23

Wniosek i załączniki:

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY 1

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU DO KLASY 1

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY 2-8