Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Rekrutacja 2019/2020

Informacje i zarządzenia:

  1. Informacja Wójta Gminy Goleszów z dnia 25 stycznia 2019 r.
    w sprawie kryteriów branych pod uwagę postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
  2. Rekrutacja-terminy
  3. ZARZADZENIE Dyrektora SP Dzięgielów w sprawie rekrutacji
  4. Regulamin Rekrutacji 19 20 szkola

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek do kl. 1 SP Dzięgielow 2019 2020  (wypełniają rodzice dzieci spoza obwodu SP Dzięgielów)
  2. Zgloszenie dziecka do kl. 1 SP Dzięgielow 2019 2020 (wypełniają rodzice dzieci z obwodu SP Dzięgielów)
  3. Oświadczenia – zalacznik nr 1, 2, 3