Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Rekrutacja Przedszkole Publiczne w Puńcowie 2022/2023

Informacje i zarządzenia:

  1. Zarządzenie_0050212022_Wójta_Gminy_Goleszow_w sprawie terminów postepowania_ rekrutacyjnego_oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleszów 2022_2023
  2. Zarzadzenie NR 01/02 12022 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W DZIĘGIELOWIE z dnia 01.02.2022r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego w Puńcowie na rok szkolny 2022/2023
  3. UHWAŁA NR 0007.8.2017 RADY GMINY GOLESZÓW z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
  4. Zasady naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Goleszów- informacja 2022 2023

Wniosek i załączniki:

Wniosek o przyjecie kandydata do przedszkola 2022 2023