Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Rekrutacja Przedszkole Publiczne w Puńcowie 2024/2025

Informacje i zarządzenia:

  1. Zarządzenie Wójta Gminy Goleszów w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleszówr
  2. Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego w Puńcowie na rok szkolny 2024/2025

 

Dnia 1 marca 2024 roku rusza rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych gminy Goleszów.
Wnioski będzie można składać za pośrednictwem strony https://naborpkandydat.vulcan.net.pl/gminagoleszow/Candidates/Add , która będzie aktywna od momentu rozpoczęcia rekrutacji. Kolejność złożenia wniosku nie decyduje o przyjęciu dziecka do przedszkola. Informację o szczegółowych warunkach naboru będzie można pobrać ze strony www.goleszow.pl lub ze stron internetowych placówek oświatowych, które będą prowadzić nabór.
Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do wyżej wspomnianych placówek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków potrwa do 15 marca br. Termin uzupełniający składania wniosków wyznaczony został na okres od 3 do 10 czerwca br. Weryfikacja złożonych wniosków odbywać się będzie od 1 do 21 marca oraz od 3 do 12 czerwca (w postępowaniu uzupełniającym).
W dniach 3 kwietnia oraz 19 czerwca 2024 roku zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a następnie od 3 do 10 kwietnia oraz od 19 do 24 czerwca rodzice kandydatów zobowiązani będą do potwierdzenia woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia. Na tej podstawie 15 kwietnia oraz 27 czerwca zostanie podana lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Goleszów.