Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Rekrutacja Przedszkole Publiczne w Puńcowie 2023/2024

Informacje i zarządzenia:

  1. Zarządzenie Wójta Gminy Goleszów w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleszówrekrutacja_zarzadzenie_2023
  2. Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego w Puńcowie na rok szkolny 2023/2024 23 24
  3. Zasady naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Goleszów na rok szkolny 2023/2024

Wniosek i załączniki:

 

 

W roku bieżącym w gminie Goleszów po raz drugi rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywać się będzie przy wykorzystaniu platformy elektronicznej dostarczanej przez firmę VULCAN.

Od poniedziałku, 27 lutego, za pośrednictwem strony: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminagoleszow

będzie można przejść do platformy logowania „Nabór VULCAN”. Dostęp zostanie uruchomiony o godzinie 8.00. Od tego momentu będzie można składać wnioski o przyjęcie dziecka do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleszów. Kolejność złożenia wniosku nie decyduje o przyjęciu dziecka do przedszkola.

Informację o szczegółowych warunkach naboru można będzie pobrać ze strony www.goleszow.pl lub ze stron internetowych placówek oświatowych, które prowadzić będą nabór.

Dla osób składających wniosek elektronicznie po raz pierwszy, może być pomocny kilkuminutowy film instruktażowy:

https://www.youtube.com/watch?v=bHsD9wmQ3WI

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do wyżej wspomnianych placówek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków potrwa do 17 marca br. Termin uzupełniający dla składania wniosków wyznaczony został od 29 maja do 5 czerwca br. Weryfikacja złożonych wniosków odbywać się będzie od 20 do 23 marca oraz od 5 do 9 czerwca (w postępowaniu uzupełniającym).

6 kwietnia oraz 14 czerwca 2023 r. podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, po którym od 11 do 20 kwietnia oraz od 16 do 20 czerwca rodzice kandydatów, w formie pisemnego oświadczenia zobowiązani będą do potwierdzenia woli przyjęcia. Na tej podstawie 21 kwietnia oraz 22 czerwca podana zostanie lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Goleszów.

 

 

Lp. Rodzaj czynności   Terminy w postępowaniu

  rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu

uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do: przedszkola i oddziałów przedszkolnych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

   od 27 lutego 2023 r.

do 17 marca 2022 r.

 

od 29 maja 2023 r.

do 5 czerwca 2023 r.

 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i oddziałów przedszkolnych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

   od 20 marca 2023 r.

do 23 marca 2023 r.

 

od 5 czerwca 2023 r.

do 9 czerwca 2023 r.

 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.    6 kwietnia 2023 r.

 

14 czerwca 2023 r.

 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

   od 11 kwietnia 2023 r.

do 20 kwietnia 2023 r.

 

od 16 czerwca 2023 r.

do 20 czerwca 2023 r.

 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

   21 kwietnia 2023 r.

 

22 czerwca 2023 r.