Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Samorząd Uczniowski 2022/2023

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

Jan Rudziński – Przewodniczący

Nadia Cieślar – Zastępca

 

Rada Samorządu Uczniowskiego:

 
 Opiekun Samorządu Uczniowskiego: p.  Jakub Molin

 

Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy, tak by praca ta stanowiła pole obywatelskiego wychowania.
Samorząd Uczniowski realizuje także zadania zawarte w planie wychowawczym i profilaktycznym szkoły. Szczególnie zwraca uwagę na: