Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Informacje i płatności

Posiłki i opłaty za pobyt dziecka

Uprzejmie prosimy o korzystanie dzieci z posiłków zgodnie z deklaracjami przekazanymi na kartach informacyjnych. Zmiany w godzinach pobytu dzieci prosimy zgłaszać poprzez ponowne złożenie karty informacyjnej. Zmiana naliczeń za posiłki i pobyt następuje od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

Informację o nieobecności dziecka można przekazać do godziny 7.00 danego dnia, co będzie skutkowało nienaliczaniem opłaty za posiłki i pobyt dziecka w przedszkolu ponad godziny dydaktyczne.

Opłaty za każdy miesiąc wyliczane są na indywidualnym koncie dziecka w systemie   mobiportal.pl

Logowanie pod adresem https://mobiportal.pl

Przypominamy, że opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu powinny być realizowane przelewem na INDYWIDUALNY rachunek bankowy (INNY DLA KAŻDEGO DZIECKA), który otrzymali Państwo w aneksie do Umowy. Jest on również dostępny w systemie https://www.mobiportal.pl/#/, po zalogowaniu się.

W tytule przelewu należy zamieścić:
imię i nazwisko dziecka
,  miesiąc

WPŁAT  NALEŻY DOKONAĆ DO 15  DNIA KAŻDEGO KOLEJNEGO MIESIĄCA.

PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT  ZGODNIE Z NALICZENIAMI.