Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Obiady

Zapisywanie na obiady w trakcie roku szkolnego:
Uprzejmie prosimy o zapisywanie lub wypisanie z obiadów dzieci do ostatniego tygodnia poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie rozpoczynało korzystanie z obiadów w szkolnej stołówce.

Opłaty za każdy miesiąc wyliczane są na indywidualnym koncie dziecka w systemie  mobiportal.pl

Logowanie pod adresem https://www.mobiportal.pl/#/

Przypominamy, że opłaty za wyżywienie w szkole powinny być realizowane przelewem na INDYWIDUALNY rachunek bankowy (INNY DLA KAŻDEGO DZIECKA), który otrzymali Państwo w aneksie do Umowy. Jest on również dostępny w systemie mobiportal.pl, po zalogowaniu się.

W tytule przelewu należy zamieścić:
imię i nazwisko dziecka, adres zam
ieszkania, klasę, skrót nazwy szkoły, miesiąc, kwotę za żywienie

WPŁAT  NALEŻY DOKONAĆ DO 15  DNIA KAŻDEGO KOLEJNEGO MIESIĄCA.

PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT  ZGODNIE Z NALICZENIAMI.