Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Obiady

Zapisywanie na obiady w trakcie roku szkolnego:
Uprzejmie prosimy o zapisywanie lub wypisanie z obiadów dzieci do ostatniego tygodnia poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie rozpoczynało korzystanie z obiadów w szkolnej stołówce.

 

OPŁATA ZA MIESIĄC grudzień:  60 zł

Przypominamy, że opłaty za wyżywienie w szkole powinny być realizowane przelewem na rachunek bankowy nr: 

48 8113 1020 2002 0177 2807 0001

W tytule przelewu należy zamieścić:
imię i nazwisko dziecka, adres zam
ieszkania, klasę, skrót nazwy szkoły, miesiąc, kwotę za żywienie

WPŁAT  NALEŻY DOKONAĆ DO 15  DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.

PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT  ZGODNIE Z NALICZENIAMI