Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Matematyka w terenie- mPotęga w klasach 4-6

Matematyka w terenie- mPotęga w klasach 4-6 5 października 2021

Na początku września przeprowadzono rekrutację do mPotęgi w klasach 4-6. Uczniowie rozwiązywali zadania dostosowane poziomem trudności do klasy mierzyli się z zadaniami z tabliczki mnożenia oraz działań pamięciowych oraz z zagadkami logicznymi. Do projektu zakwalifikowali się uczniowie uzdolnieni matematycznie, dla których udział w projekcie może pozwolić rozwinąć swoje umiejętności. Uczniowie, którzy uzyskali słabsze wyniki z eliminacje zostali także dopuszczeni do projektu – udział w projekcie pozwoli im ‘’zobaczyć” matematykę od innej strony co w rezultacie może doprowadzić do uzyskiwania lepszych wyników w nauce matematyki.

Uczniowie uczestniczący w projekcie uczestniczą w zajęciach cyklicznych, w czasie których rozwiązują zadania logiczno-matematyczne.

28 września przeprowadzono podchody matematyczne. Uczniowie szukali stacji z pomocą mapy i rozwiązywali zadania matematyczne i logiczne. Za poprawne rozwiązanie zdobywali umiejętność.

W podchodach wzięło udział 9 zespołów składających się od 3 do 5 osób- także członkowie rodzin uczestników.

Po wydarzeniu podsumowano punkty wszystkich drużyn.