Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Wspomnienie jubileuszu 90-lecia Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie

Wspomnienie jubileuszu 90-lecia Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie 8 grudnia 2021

14 października nasza szkoła obchodziła swoje 90-lecie. Wydarzenie to było dla naszej społeczności niezwykle ważne i skłaniające do licznych wspomnień.

„ Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią naszej teraźniejszości.”

90 lat to piękny czas, w historii szkoły to wiele pokoleń nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników, to również ocean: radości, sukcesów, śmiechów, wzruszeń, ale i morze łez, rozczarowań i niespełnionych pragnień. Z tego wszystkiego składa się nasze życie.

Ten radosny i świąteczny czas przyćmiła niestety sytuacja epidemiczna, która spowodowała, że nie było nam dane przeżywać tego czasu w sposób w pełni otwarty dla gości.

„Mam nadzieję, że za 2 lata, kiedy będziemy świętować 120-lecie dzięgielowskiej oświaty, będzie mi dane zaprosić wszystkich Państwa na uroczystość. Jest to dzisiaj jedno z moich większych pragnień wynikających z pewnego poczucia niedosytu”- mówi Pani Dyrektor Katarzyna Bogdał podsumowując to wspaniałe wydarzenie jubileuszowe.

14 października, w Dzień Edukacji Narodowej świętowaliśmy w wyjątkowy sposób. Bardzo miło było nam gościć przedstawicieli władz samorządowych: Wójt Gminy Goleszów Sylwię Cieślar, Zastępcę Wójta Gminy Goleszów Rafała Glajcara, Sekretarz Gminy Jolantę Bujok, radnych naszej Gminy z Przewodniczącym Karolem Lipowczanem na czele, sołtysów, przedstawiciela Śląskiego Kuratora Oświaty Panią wizytator Agatę Franek, dyrektorów placówek oświatowych Gminy Goleszów, przedstawicieli duchowieństwa i organizacji działających na terenie Dzięgielowa, przedstawicieli absolwentów naszej szkoły, rodziców oraz reprezentacje klas. Wśród uczestników był też obecny wieloletni dyrektor Adam Żwak.
Uroczyste obchody rozpoczęliśmy od ekumenicznego nabożeństwa dziękczynnego w Kaplicy Dobrego Pasterza w Dzięgielowie sprawowanego przez Księży obu parafii- Ks. Dariusza Kowalę proboszcza parafii rzymskokatolickiej oraz ks. Marka Londzina- proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej.

Po nabożeństwie odbyła się uroczysta Akademia. W tym dniu hala sportowa stała się piękną salą widowiskową ze specjalną dekoracją jubileuszową. Pani Dyrektor, po serdecznym powitaniu zebranych gości, rozpoczęła uroczystość od przywołania roli Jubilatki dla lokalnej społeczności.

Przygotowany przez uczniów klasy 8 program artystyczny poprowadził zebranych przez historię Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie. Wspomniano pierwszych kierowników, którzy pojawili się w opowieści jako duchy. Nie mogło zabraknąć opowieści o trudnym czasie wojennym dla naszej placówki, wyrażonej słowem oraz pięknym tańcem obrazującym walkę o polskość Na scenie pojawili się także pracownicy szkoły i absolwenci, którzy wspominali Jubilatkę i czas w niej spędzony- sentymentalnie, zabawnie i poważnie. W czasie programu swój wielki moment mieli także nasi pierwszoklasiści, którzy zostali pasowani na uczniów. Pasowanie było poprzedzone polonezem w wykonaniu dzieci. Chór jubileuszowy, składający się z uczniów, pracowników i absolwentów, wykonał wiele pięknych utworów nawiązujących do wspomnień i minionych lat.
Program zakończył się zdmuchnięciem świeczek na urodzinowym torcie i uroczystym Sto lat.
Bardzo wzruszającym momentem uroczystości były wystąpienia gości, składane przez nich życzenia i gratulacje. Na ręce Pani Dyrektor, dla dostojnej Jubilatki, zostały przekazane piękne kwiaty i prezenty. Gromkim, spontanicznym „dziękujemy” uczniowie podziękowali Pani Wójt za przekazane 20 000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie placówki oraz przystąpienie do przygotowania projektu boiska sportowego.
Ważnym punktem uroczystości było wspólne posadzenie, ufundowanego przez wielkiego przyjaciela naszej szkoły, Pana Jerzego Franka, jubileuszowego drzewa. Uczestnicy uroczystości obejrzeli także piękną wystawę przygotowaną na tę okoliczność przez pracowników szkoły.
Przez cały weekend 16-17 października nasza szkoła była otwarta, a chętni mogli przyjść obejrzeć wystawę jubileuszową. Cieszyliśmy się obecnością wielu absolwentów naszej szkoły w różnym wieku. Z radością słuchaliśmy opowieści o tym, jak szkoła funkcjonowała w dawnych latach, jakie zmiany dostrzegają, co najbardziej zostało w pamięci.
Wśród gości byli Państwo Danuta i Piotr Obracaj. Pan Piotr jest wnukiem pierwszego kierownika Szkoły Powszechnej w Dziegielowie- Jerzego Obracaja. Zwiedzanie wystawy i rozmowy były piękną sentymentalną podróżą do przeszłości, zaś nowoczesne sale lekcyjne bogato wyposażone w środki dydaktyczne pokazały, że Jubilatka bezustannie się rozwija.
Pięknie dziękujemy za wiele ciepłych słów, wspomnienia i ciekawe historie.

W piątek, 15 października było wielkie ŚWIĘTO SZKOŁY dla naszych uczniów. Był to dzień bez tornistrów, wypełniony różnymi atrakcjami, zabawami, pysznościami. Uczniowie ze swoimi wychowawcami obejrzeli także wystawę okolicznościową. Jesteśmy przekonani, że wszyscy świetnie się bawili.

Na zakończenie piątkowego Święta Szkoły wspólnie- zamknęliśmy wizję naszych klas w symbolicznej KAPSULE CZASU.
Każda klasa przygotowała lapbook na swój temat. Zamknęliśmy je do kapsuły, by przygotować ciekawy materiał dla przyszłych pokoleń i dla nas samych. Jak wspaniale będzie obejrzeć nasze lapbooki za 10 lat, gdy będziemy świętować 100- lecie.

Uroczyste obchody Jubileuszu 90-lecia Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie z pewnością nie byłyby tak wspaniałym wydarzeniem, gdyby nie pomoc i zaangażowanie wielu osób i instytucji.
Składamy serdeczne podziękowania:
🌹 Prezes TPD w Cieszynie Pani Danucie Łabaj za wieloletnią współpracę oraz wsparcie finansowe,
🌹 Panu Jerzemu Frankowi za ogrodnicze prace pielęgnacyjne wokół szkoły oraz ufundowanie drzewa jubileuszowego,
🌹 Panu Mirosławowi Białobrzewskiemu za przygotowanie „Kapsuły czasu”,
🌹 Panu Andrzejowi Lacelowi za udostępnienie części eksponatów przeznaczonych na wystawę,
🌹 Państwu Frydrychowskim za kwiaty do dekoracji szkoły,
🌹 Panu Samuelowi Kłoda, absolwentowi naszej szkoły za udostępnienie swoich prac plastycznych na wystawę jubileuszową,
🌹 Panu Przemysławowi Kłósko za udostępnienie zwyżki do wykonania sesji zdjęciowej naszej szkoły Jubilatki,
🌹 OSP Dzięgielów, Urzędowi Gminy w Goleszowie, COK Dom Narodowy w Cieszynie, Dyrektorom placówek oświatowych Gminy Goleszów za udostępnienie materiałów potrzebnych do przygotowania dekoracji i wystawy,
🌹 Radzie Rodziców za pomoc w organizacji uroczystości i wsparcie finansowe,
🌹 Pracownikom, absolwentom i uczniom za ogromny wkład pracy w przygotowanie programu obchodów Jubileuszu i wystawy.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY🌹🌹🌹