Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 6 października 2019

Cały wrzesień i część października- to czas wyborów. Pierwsze wybory odbyły się w poszczególnych oddziałach, gdzie każda klasa wybrała swoje Samorządy Klasowe. Wybrane osoby są zarazem przedstawicielami klas w Samorządzie Uczniowskim i twarzą Radę Samorządu.

Kolejny krok, to wytypowanie przez uczniów kandydatów na opiekuna SU i wybory tej właśnie osoby. W tym roku opiekunem została Pani Anna Fiedor.

Zaś od połowy września trwała trwała kampania wyborcza na Przewodniczącego SU. Kandydaci przygotowali swoje programy wyborcze i przez ponad tydzień zabiegali o głosy swoich wyborców. 

25 września w wyborach tajnych, przeprowadzonych w przez 2 komisje wyborcze- zwyciężył Tymoteusz Siekierka i tym samym został on w tym roku Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego.

Na pierwszym posiedzeniu Rady, wybrano również Zastępcę Przewodniczącego, którą jednogłośnie została Karolina Smolik.

Serdecznie gratulujemy i zarówno Przewodniczącemu, Zastępcy jak i całej Radzie życzymy owocnego roku szkolnego!

W.G.