Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców
Przewodnicząca: Lucyna Sobel
Zastępca Przewodniczącej: Beata Szymańska
Skarbnik: Alicja Kajzar
Sekretarz: Barbara Lanc

Numer konta bankowego Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzięgielowie
BANK SPÓŁDZIELCZY W CIESZYNIE
NR 75 8113 0007 2001 0050 8649 0001