Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców
Przewodnicząca: Elżbieta Pawłowska
Zastępca Przewodniczącej: Lucyna Sobel
Skarbnik: Alicja Kajzar
Sekretarz: Marzena Prochot

Numer konta bankowego Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Dzięgielowie
BANK SPÓŁDZIELCZY W CIESZYNIE
NR 75 8113 0007 2001 0050 8649 0001