Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców
Przewodnicząca: Elżbieta Pawłowska
Zastępca Przewodniczącej: Lucyna Sobel
Skarbnik: Grażyna Czerwińska
Sekretarz: Marzena Prochot

Numer konta bankowego Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Dzięgielowie
BANK SPÓŁDZIELCZY W CIESZYNIE
NR 55 8113 0007 2001 0002 4950 0001


Pliki do pobrania