Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Ramowy rozkład dnia

Godz. 6.30 – 8.00

schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące
realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne,
rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję,
zabawy 
integrujące grupę, ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe,
grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację
wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe oraz gry i zabawy dydaktyczne,
stolikowe, 
zajęcia w małych zespołach ćwiczenia poranne.

Godz. 8.00 – 8.20

czytanie literatury dziecięcej

Godz. 8.20 – 8.30

zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

Godz. 8.30 – 8.50

Śniadanie

Godz. 8.50 – 9.00

Czynności samoobsługowe – mycie zębów

Godz. 9.00 – 10.30

zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową,
zajęcia 
i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające, zabawy ruchowe,
zajęcia i zabawy 
podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy swobodne i zorganizowane.

Godz. 10.30 – 11.45

Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery,
wycieczki 
i obserwacje przyrodnicze.
Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z 
wykorzystaniem
zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i

ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

Godz. 11.45 – 12.00

czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do obiadu.

Godz. 12.00- 12.30

Obiad

Godz. 12.30 – 14.15

odpoczynek poobiedni
maluchy: leżakowanie
starsze: słuchanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne,
praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi
zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, 
zabawy tematyczne,

Godz. 14.15 – 14.25

czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

Godz. 14.25 – 14.40

Podwieczorek

Godz. 14.40 – 16.00

Pobyt na świeżym powietrzu (w ogrodzie), zabawy dowolne, omówienie z dziećmi
wydarzeń dnia, planowanie dnia następnego, prace porządkowe,
rozchodzenie się do 
domów.