Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA   GRUPA BIEDRONKI

Godziny Zajęcia dnia
6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci, zabawa swobodna
8:00 – 8:45 Czynności higieniczne i samoobsługowe – śniadanie
8:45 – 9:00 Zabawy usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową
9:00 – 9:15 I zajęcia dydaktyczne wynikające z podstawy programowej
9:15 – 10:00 Zabawa dowolna w kącikach zainteresowań/spacer/zabawa w ogrodzie przedszkolnym
10:00 – 10:15 Czynności higieniczne i samoobsługowe – II śniadanie
10:15 – 10:30 II zajęcia dydaktyczne wynikające z podstawy programowej
10:30 – 11:15 Zabawy edukacyjne/zabawy dowolne według  zainteresowań dzieci/spacer/zabawa w ogrodzie przedszkolnym/j. angielski
11:15 – 12:00 Czynności higieniczne i samoobsługowe – obiad
12:00 – 14:00 Odpoczynek/ słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela/słuchanie muzyki relaksacyjnej
14:00 – 14:30 Czynności higieniczne i samoobsługowe – podwieczorek
14:30 – 16:30 Zabawa dowolna w sali, zabawa w ogrodzie przedszkolnym

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – GRUPA WESOŁE PSZCZÓŁKI

Godziny Zajęcia dnia
6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci, zabawa swobodna
8:00 – 8:45 Czynności higieniczne i samoobsługowe – śniadanie
8:45 – 9:15 Zabawy usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową
9:15 – 9:45 I zajęcia dydaktyczne wynikające z podstawy programowej
9:45 – 10:15 Zabawa dowolna w kącikach zainteresowań/spacer/zabawa w ogrodzie przedszkolnym
10:15 – 10:30 Czynności higieniczne i samoobsługowe – II śniadanie
10:30 – 11:00 II zajęcia dydaktyczne wynikające z podstawy programowej
11:00 – 11:30 Zabawy ruchowe w sali/zabawy dowolne według  zainteresowań dzieci/spacer/zabawa w ogrodzie przedszkolnym
11:30 – 12:00 Czynności higieniczne i samoobsługowe – obiad
12:00 – 12:45 Odpoczynek/ słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela/słuchanie muzyki relaksacyjnej
12:45 – 13:30 Zabawa swobodna
13:30 – 14:00 Zajęcia edukacyjne, zabawy paluszkowe, nauka wierszyków i piosenek,
zabawy fonemowe
14:00 – 14:30 Czynności higieniczne i samoobsługowe – podwieczorek
14:30 – 16:30 Zabawa dowolna w sali, zabawa w ogrodzie przedszkolnym