Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Procedury- COVID 19

Procedury postępowania mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły

Procedury- korzystanie z biblioteki szkolnej

Procedury- Egzamin ósmoklasisty

  1. Oświadczenie- egzamin ósmoklasisty

O czym należy pamiętać- Egzamin ósmoklasisty

Procedura- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych
dla uczniów klas I-III

  1. Deklaracja-opieka I-III
  2. Oświadczenie-opieka

Procedura- zajęcia rewalidacyjne

  1. Deklaracja-rewalidacja
  2. Oświadczenie-rewalidacja

Procedura- konsultacje dla uczniów SP Dzięgielów

  1. Deklaracja udziału ucznia w konsultacjach
  2. Oświadczenie rodzica – konsultacje