Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Procedury- COVID 19

 

Uprzejmie prosimy osoby i instytucje wynajmujące sale gimnastyczną o zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły w roku szkolnym 2020/2021, które zostały zapisane w poniższym dokumencie.

Procedura funkcjonowania dla osób korzystających z sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły w roku szkolnym 2020/2021, które zostały zapisane w poniższym dokumencie. 

Prcedura funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie w czasie epidemii COVID 19 w roku szkolnym 2020/2021.

Zgoda na pomiar temperatury ciał ucznia

Procedury postępowania mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły.

Procedury- korzystanie z biblioteki szkolnej

Procedury- Egzamin ósmoklasisty

  1. Oświadczenie- egzamin ósmoklasisty

O czym należy pamiętać- Egzamin ósmoklasisty

Procedura- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych
dla uczniów klas I-III

  1. Deklaracja-opieka I-III
  2. Oświadczenie-opieka

Procedura- zajęcia rewalidacyjne

  1. Deklaracja-rewalidacja
  2. Oświadczenie-rewalidacja

Procedura- konsultacje dla uczniów SP Dzięgielów

  1. Deklaracja udziału ucznia w konsultacjach
  2. Oświadczenie rodzica – konsultacje