Uczniowie
Rodzice
Przedszkole
Szkoła

Procedury- COVID 19

Procedury-egzamin-E8 2021

17 maja wracają do szkoły uczniowie naszej szkoły. Zamieszczamy znowelizowane procedury obowiązujące od 17 maja.

Prcedura funkcjonowania SP Dzięgielów w czasie COVID- maj 2021

W dniach 17-19.03.2021. przeprowadzone będą próbne egzaminy ósmoklasisty. Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami.

Procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dzięgielowie 

Oświadczenie- egzamin próbny 2020 21

Uczniowie klas I-III wracają do szkoły od poniedziałku 18.01.2021r. W poniższym linku znajdziecie Państwo procedury funkcjonowania szkoły, które będą obowiązywały od tego dnia.

Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie od 18.01.2021r.

Uprzejmie prosimy osoby i instytucje wynajmujące sale gimnastyczną o zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły w roku szkolnym 2020/2021, które zostały zapisane w poniższym dokumencie.

Procedura funkcjonowania dla osób korzystających z sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły w roku szkolnym 2020/2021, które zostały zapisane w poniższym dokumencie. 

Prcedura funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie w czasie epidemii COVID 19 w roku szkolnym 2020/2021.

Zgoda na pomiar temperatury ciał ucznia

Procedury postępowania mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły.

Procedury- korzystanie z biblioteki szkolnej

Procedury- Egzamin ósmoklasisty 2020

  1. Oświadczenie- egzamin ósmoklasisty

O czym należy pamiętać- Egzamin ósmoklasisty

Procedura- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych
dla uczniów klas I-III

  1. Deklaracja-opieka I-III
  2. Oświadczenie-opieka

Procedura- zajęcia rewalidacyjne

  1. Deklaracja-rewalidacja
  2. Oświadczenie-rewalidacja

Procedura- konsultacje dla uczniów SP Dzięgielów

  1. Deklaracja udziału ucznia w konsultacjach
  2. Oświadczenie rodzica – konsultacje